-

 

Ημερίδα ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (8-12-2015)

Εισήγηση κας Μαρίας Ναλμπάντη (Nova Cert)

Δρόμοι του Κρασιού
της Βορείου Ελλάδος

  • Γιαννιτσών 90, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
  • τηλ: 2310 281617 & 2310 281632
  • email: info@wineroads.gr